สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2024   141  
2 May 2024   143  
3 May 2024   164  
4 May 2024   173  
5 May 2024   84  
6 May 2024   94  
7 May 2024   124  
8 May 2024   75  
9 May 2024   162  
10 May 2024   103  
11 May 2024   80  
12 May 2024   92  
13 May 2024   71  
14 May 2024   91  
15 May 2024   90  
16 May 2024   81  
17 May 2024   87  
18 May 2024   80  
19 May 2024   84  
20 May 2024   117  
21 May 2024   85  
22 May 2024   112  
23 May 2024   84  
24 May 2024   75  
25 May 2024   95  
26 May 2024   83  
27 May 2024   86  
28 May 2024   86  
29 May 2024   81  
30 May 2024   133  
31 May 2024   102