สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   84  
2 Apr 2024   96  
3 Apr 2024   72  
4 Apr 2024   76  
5 Apr 2024   105  
6 Apr 2024   68  
7 Apr 2024   99  
8 Apr 2024   111  
9 Apr 2024   96  
10 Apr 2024   106  
11 Apr 2024   93  
12 Apr 2024   70  
13 Apr 2024   94  
14 Apr 2024   68  
15 Apr 2024   80  
16 Apr 2024   74  
17 Apr 2024   96  
18 Apr 2024   87  
19 Apr 2024   80  
20 Apr 2024   76  
21 Apr 2024   70  
22 Apr 2024   99  
23 Apr 2024   72  
24 Apr 2024   78  
25 Apr 2024   91  
26 Apr 2024   80  
27 Apr 2024   66  
28 Apr 2024   56  
29 Apr 2024   168  
30 Apr 2024   125