สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2024   87  
2 Mar 2024   127  
3 Mar 2024   78  
4 Mar 2024   141  
5 Mar 2024   88  
6 Mar 2024   88  
7 Mar 2024   115  
8 Mar 2024   92  
9 Mar 2024   112  
10 Mar 2024   103  
11 Mar 2024   70  
12 Mar 2024   102  
13 Mar 2024   91  
14 Mar 2024   63  
15 Mar 2024   104  
16 Mar 2024   84  
17 Mar 2024   71  
18 Mar 2024   115  
19 Mar 2024   58  
20 Mar 2024   104  
21 Mar 2024   73  
22 Mar 2024   84  
23 Mar 2024   124  
24 Mar 2024   92  
25 Mar 2024   106  
26 Mar 2024   90  
27 Mar 2024   89  
28 Mar 2024   104  
29 Mar 2024   86  
30 Mar 2024   118  
31 Mar 2024   88