สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2024   90  
2 Feb 2024   54  
3 Feb 2024   51  
4 Feb 2024   131  
5 Feb 2024   53  
6 Feb 2024   70  
7 Feb 2024   81  
8 Feb 2024   73  
9 Feb 2024   97  
10 Feb 2024   71  
11 Feb 2024   76  
12 Feb 2024   96  
13 Feb 2024   80  
14 Feb 2024   72  
15 Feb 2024   102  
16 Feb 2024   57  
17 Feb 2024   69  
18 Feb 2024   72  
19 Feb 2024   105  
20 Feb 2024   86  
21 Feb 2024   105  
22 Feb 2024   98  
23 Feb 2024   123  
24 Feb 2024   102  
25 Feb 2024   119  
26 Feb 2024   128  
27 Feb 2024   96  
28 Feb 2024   150  
29 Feb 2024   85