สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2024   56  
2 Jan 2024   48  
3 Jan 2024   62  
4 Jan 2024   82  
5 Jan 2024   85  
6 Jan 2024   48  
7 Jan 2024   51  
8 Jan 2024   61  
9 Jan 2024   86  
10 Jan 2024   76  
11 Jan 2024   89  
12 Jan 2024   74  
13 Jan 2024   56  
14 Jan 2024   52  
15 Jan 2024   85  
16 Jan 2024   70  
17 Jan 2024   50  
18 Jan 2024   67  
19 Jan 2024   74  
20 Jan 2024   73  
21 Jan 2024   73  
22 Jan 2024   74  
23 Jan 2024   79  
24 Jan 2024   70  
25 Jan 2024   89  
26 Jan 2024   54  
27 Jan 2024   44  
28 Jan 2024   61  
29 Jan 2024   65  
30 Jan 2024   96  
31 Jan 2024   59