สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2024   96  
2 Jun 2024   97  
3 Jun 2024   102  
4 Jun 2024   121  
5 Jun 2024   92  
6 Jun 2024   103  
7 Jun 2024   87  
8 Jun 2024   86  
9 Jun 2024   112  
10 Jun 2024   82  
11 Jun 2024   85  
12 Jun 2024   115  
13 Jun 2024   103  
14 Jun 2024   79  
15 Jun 2024   80  
16 Jun 2024   56  
17 Jun 2024   151  
18 Jun 2024   91  
19 Jun 2024   96  
20 Jun 2024   117  
21 Jun 2024   120  
22 Jun 2024   100  
23 Jun 2024   101  
24 Jun 2024   105  
25 Jun 2024   116  
26 Jun 2024   123  
27 Jun 2024   103  
28 Jun 2024   105  
29 Jun 2024   109  
30 Jun 2024   99